Filters

Search for: [Description = Zgłoszona przez Centralny Ośrodek Badawczo\-Rozwojowy Przemysłu Izolacji Budowlanej \; Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Izolacji Budowlanej dnia 7.VI.1979 r. jako norma obowiązująca od dnia 1 stycznia 1980 r. \; Zastępuje BN\-71\/6751\-02]

Number of results: 1

items per page

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Izolacji Budowlanej

2012 (wyd. cyfrowe)
branżowa norma

This page uses 'cookies'. More information