Filters

Search for: [Description = Zgłoszona przez Centralny Ośrodek Badawczo\-Rozwojowy Przemysłu Ceramicznego \; Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Szklarskiego i Ceramicznego dnia 13 kwietnia 1973 r. jako norma obowiązująca od dnia 1 października 1973 r. \; Zastępuje BN\-66\/7011\-02]

Number of results: 1

items per page

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Ceramicznego "Poltecer"

2012 (wyd. cyfrowe)
branżowa norma

This page uses 'cookies'. More information