Filters

Search for: [Description = Zgłoszona przez Centralny Ośrodek Badawczo\-Rozwojowy Przemysłu Betonów CEBET \; Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Betonów dnia 16 stycznia 1979 r. jako norma obowiązująca od dnia 1 czerwca 1979 r. \; Zastępuje BN\-67\/6744\-10, BN\-63\/9011\-02, BN\-64\/9068\-01, BN68\/9317\-69]

Number of results: 1

items per page

Jarosz, Tadeusz Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Betonów "CEBET"

1988 (wyd. oryg.)
branżowa norma

This page uses 'cookies'. More information