Filters

Search for: [Description = Zgłoszona przez Centralny Ośrodek Badawczo\-Rozwojowy Przemysłu Betonów CEBET \; Ustanowiona przez Dyrektora Instytutu Techniki Budowlanej dnia 22 grudnia 1986 r. jako norma obowiązująca od dnia 1 kwietnia 1987 r. \; Zastępuje BN\-64\/6745\-04]

Number of results: 1

items per page

Kopiński, Jan Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Betonów "CEBET"

2012 (wyd. cyfrowe)
branżowa norma

This page uses 'cookies'. More information