Filters
  • Collections
  • File type
  • Content format
  • Creator
  • Date
  • Resource Type
  • Language

Search for: [Description = Zgłoszona przez Centralny Ośrodek Badawczo\-Rozwojowy Przemysłu Betonów \"CEBET\" \; Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Techniki Budowlanej dnia 18 czerwca 1986 r. jako norma obowiązująca od dnia 1 października 1986 \; Zastępuje BN\-78\/8971\-07.]

Number of results: 1

items per page

Ziętek, Jerzy Stodolny, Andrzej Siemińska-Tatarek, Wanda Moskwa, Zbigniew Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Betonów "CEBET"

2013 (wyd. cyfrowe)
branżowa norma

This page uses 'cookies'. More information