Filters

Search for: [Description = Zgłoszona przez Centralny Ośrodek Badań i Rozwoju Techniki Kolejnictwa \; Ustanowiona przez Ministra Komunikcji dnia 23 czerwca 1975 r. jako norma obowiązujaca w zakresie produkcji od dnia 1 lipca 1976 r. \; Zastępuje BN\-70\/3521\-11]

Number of results: 1

items per page

Grewling, Ryszard Polskie Koleje Państwowe. Centralne Biuro Konstrukcyjne (Poznań)

2012 (wyd. cyfrowe)
branżowa norma

This page uses 'cookies'. More information