Filters

Search for: [Description = Zgłoszona przez Centralny Ośrodek Badań i Rozwoju Techniki Kolejnictwa \; Ustanowiona przez Ministra Komunikacji dnia 7 listopada 1979 r. jako norma obowiązująca od dnia 1 stycznia 1981 r. \; Zastępuje BN\-76\/9317\-21.]

Number of results: 1

items per page

Centralny Ośrodek Badań i Rozwoju Techniki Kolejnictwa.

2014 (wyd. cyfrowe)
branżowa norma

This page uses 'cookies'. More information