Filters

Search for: [Description = Zgłoszona przez Centralny Ośrodek Badań i Rozwoju Techniki Kolejnictwa \; Ustanowiona przez Ministra Komunikacji dnia 6 sierpnia 1977 r. jako norma obowiązująca w zakresia produkcji od dnia 1 lipca 1978 r. \; Zastępuje BN\-69\/9315\-07]

Number of results: 1

items per page

Grewling, Ryszard Polskie Koleje Państwowe. Centralne Biuro Konstrukcyjne (Poznań)

2012 (wyd. cyfrowe)
branżowa norma

This page uses 'cookies'. More information