Filters

Search for: [Description = Zgłoszona przez Centralny Ośrodek Badań i Rozwoju Techniki Kolejnictwa \; Ustanowiona przez Ministra Komunikacji dnia 5 lutego 1974 r. jako norma obowiązujaca w zakresie produkcji od dnia 1 stycznia 1975 r. \; Zastępuje BN\-64\/3532\-10]

Number of results: 1

items per page

Centralny Ośrodek Badań i Rozwoju Techniki Kolejnictwa

2012 (wyd. cyfrowe)
branżowa norma

This page uses 'cookies'. More information