Filters

Search for: [Description = Zgłoszona przez Centralny Ośrodek Badań i Rozwoju Techniki Kolejnictwa \; Ustanowiona przez Ministra Komunikacji dnia 17 kwietnia 1978 r. jako norma obowiązujaca od dnia 1 stycznia 1979 r. \; Zastępuje BN\-73\/4151\-03]

Number of results: 1

items per page

Bawolski, Roman Centralny Ośrodek Badań i Rozwoju Techniki Kolejnictwa

2012 (wyd. cyfrowe)
branżowa norma

This page uses 'cookies'. More information