Filters

Search for: [Description = Zgłoszona przez Centralny Ośrodek Badań i Rozwoju Techniki Kolejnictwa \; Ustanowiona przez Ministra Komunikacji dnia 13 października 1986 r. jako norma obowiązująca od dnia 1 lipca 1987 r. \; Zastępuje BN\-70\/3512\-08]

Number of results: 1

items per page

Kunachowicz, Kazimierz Centralny Ośrodek Badań i Rozwoju Techniki Kolejnictwa

2013 (wyd. cyfrowe)
branżowa norma

This page uses 'cookies'. More information