Filters

Search for: [Description = Zgłoszona przez Centralny Ośrodek Badań i Rozwoju Techniki Kolejnictwa \; Ustanowiona przez Ministra Komunikacji dnia 10 lipca 1985 r. jako norma obowiązująca od dnia 1 lipca 1986 r. \; Zastępuje BN\-69\/9311\-10]

Number of results: 1

items per page

Szałkowski, Henryk Centralny Ośrodek Badań i Rozwoju Techniki Kolejnictwa

2012 (wyd. cyfrowe)
branżowa norma

This page uses 'cookies'. More information