Filters

Search for: [Description = Zgłoszona przez Centralne Laboratorium Przemysłu Koncentratów Spożywczych \; Ustanowiona przez Dyrektora Centralnego Laboratorium Przemysłu Koncentratów Spożywczych dnia 15 lutego 1988 r. jako norma obowiązująca od dnia 1 stycznia 1989r. \; Zastępuje BN\-77\/8136\-03.]

Number of results: 1

items per page

Rutkowska, Maria Tietz, Bogumiła Centralne Laboratorium Przemysłu Koncentratów Spożywczych

2013 (wyd. cyfrowe)
branżowa norma

This page uses 'cookies'. More information