Filters

Search for: [Description = Zgłoszona przez Centralne Laboratorium Przemysłu Koncentratów Spożywczych \; Ustanowiona przez Dyrektora Centralnego Laboratorium Przemysłu Koncentratów Spożywczych dnia 15 czerwca 1984 r. jako norma obowiązująca od dnia 1 kwietnia 1985 r. \; Zastępuje BN\-76\/8130\-04.]

Number of results: 1

items per page

Sułkowska, Janina Pordąb, Zofia Skorupska, Iwona Centralne Laboratorium Przemysłu Koncentratów Spożywczych

2013 (wyd. cyfrowe)
branżowa norma

This page uses 'cookies'. More information