Filters

Search for: [Description = Zgłoszona przez Centralne Laboratorium Chłodnictwa w Łodzi \; Ustanowiona przez Dyrektora Centralnego Laboratorium Chłodnictwa, dnia 20 września 1985 r. jako norma obowiązująca od dnia 1 lipca 1986 r. \; Zastępuje BN\-79\/8165\-15.]

Number of results: 1

items per page

Bauer, Anna. Centralne Laboratorium Chłodnictwa (Łódź).

1986 (wyd. oryg.)
branżowa norma

This page uses 'cookies'. More information