Filters

Search for: [Description = Zgłoszona przez Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw \; Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Maszyn i Aparatów Elektrycznych EMA dnia 15 grudnia 1978 r. jako norma obowiązująca od dnia 6 marca 1979 r. \; Zastępuje BN\-74\/3031\-14 w zakresie wymiarów i pojemności akumulatorów]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information