Filters

Search for: [Description = Zgłoszona przez Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw \; Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Kabli i Sprzętu Elektrotechnicznego dnia 18 grudnia 1973 r. jako norma obowiązująca w zakresie produkcji i obrotu od dnia 1 lipca 1974 r. \; Zastępuje BN\-65\/3031\-08]

Number of results: 1

items per page

Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw

1979 (wyd. oryg.), Wyd.2
branżowa norma

This page uses 'cookies'. More information