Filters

Search for: [Description = Zgłoszona przez Centralne Biuro Studiów i Projektów Budownictwa Kolejowego \; Ustanowiona przez Ministra Komunikacji dnia 23 czerwca 1975 r. jako norma obowiązująca w zakresie czynności określonych normą od dnia 1 stycznia 1977 r. \; Zastępuje BN\-66\/8846\-01]

Number of results: 1

items per page

Górecki, Adam. Centralne Biuro Studiów i Projektów Budownictwa Kolejowego.

2013 (wyd. cyfrowe)
branżowa norma

This page uses 'cookies'. More information