Filters

Search for: [Description = Zgłoszona przez Centralne Biuro Projektowo\-Badawcze Budownictwa Kolejowego \; Ustanowiona przez Ministra Komunikacji dnia 7 maja 1980 r. jako norma obowiązująca od dnia 1 stycznia 1981 r]

Number of results: 3

items per page

Pytel, Jan Centralne Biuro Projektowo-Badawcze Budownictwa Kolejowego.

2013 (wyd. cyfrowe)
branżowa norma

Bronowski, Wiesław. Centralne Biuro Projektowo-Badawcze Budownictwa Kolejowego.

2013 (wyd. cyfrowe)
branżowa norma

This page uses 'cookies'. More information