Filters

Search for: [Description = Zgłoszona przez Centralne Biuro Projektowo\-Badawcze Budownictwa Kolejowego \; Ustanowiona przez Ministra Komunikacji dnia 17 kwietnia 1978 r. jako norma obowiązująca od dnia 1 stycznia 1979 r.]

Number of results: 2

items per page

Antoniak, Jerzy. Centralne Biuro Projektowo-Badawcze Budownictwa Kolejowego.

2013 (wyd. cyfrowe)
branżowa norma

Kępka, Tadeusz. Centralne Biuro Projektowo-Badawcze Budownictwa Kolejowego.

2013 (wyd. cyfrowe)
branżowa norma

This page uses 'cookies'. More information