Filters

Search for: [Description = Zgłoszona przez Centralę Zjednoczenia Przemysłu Owocowo\-Warzywnego \; Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Owocowo\-Warzywnego dnia 29 grudnia 1981 r. jako norma obowiązująca od dnia 1 lipca 1982 r. \; Zastępuje BN\-67\/8110\-01.]

Number of results: 1

items per page

Bosak, Franciszek. Pawluś, Edward. Centrala Zjednoczenia Przemysłu Owocowo-Warzywnego

2013 (wyd. cyfrowe)
branżowa norma

This page uses 'cookies'. More information