Filters

Search for: [Description = Zgłoszona przez Branżowy Ośrodek Badawczo\-Rozwojowy Maszyn Elektrycznych \; Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Maszyn i Aparatów Elektrycznych EMA dnia 23 listopada 1979 r. jako norma obowiązująca od dnia 1 lipca 1980 r]

Number of results: 1

items per page

Branżowy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Elektrycznych "Komel"

2014 (wyd. cyfrowe)
branżowa norma

This page uses 'cookies'. More information