Filters

Search for: [Description = Zgłoszona przez Branżowy Ośrodek Badawczo\-Rozwojowy Maszyn Elektrycznych \; Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Maszyn i Aparatów Elektrycznych EMA dnia 22 października 1981 r. jako norma obowiązująca od dnia 1 lipca 1982 r]

Number of results: 2

items per page

This page uses 'cookies'. More information