Filters

Search for: [Description = Zgłoszona przez Branżowy Ośrodek Badawczo\-Rozwojowy Maszyn Elektrycznych \; Ustanowiona przez Dyrektora Naczelnego Zjednoczenia Przemysłu Maszyn i Aparatów Elektrycznych EMA dnia 7 listopada 1972 r. jako norma obowiązująca w zakresie produkcji od dnia 1 lipca 1973 r]

Number of results: 1

items per page

Branżowy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Elektrycznych "Komel"

1977 (wyd. oryg.), Wyd. 2
branżowa norma

This page uses 'cookies'. More information