Filters

Search for: [Description = Zgłoszona przez Biuro Studiów i Projektów Górnictwa Odkrywkowego POLTEGOR\-PROJEKT \; Ustanowiona przez Ministra Przemysłu i Handlu dnia 12 sierpnia 1991 r. jako norma obowiązująca od dnia 24 stycznia 1992 r. \; Zastępuje BN\-77\/1717\-16]

Number of results: 1

items per page

Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy Górnictwa Odkrywkowego "Poltegor" (Wrocław)

2015 (wyd. cyfrowe)
branżowa norma

This page uses 'cookies'. More information