Filters

Search for: [Description = Zespół młócąco\-separujący kombajnu zbożowego charakteryzuje się tym, że bęben młócąco\-separujący składa się z dwu wahliwych zespołów bębnowych na wspólnym wale o jednakowych średnicach i długości roboczej listew cepowych między dwoma płaskimi kołowymi tarczami, zaworowych płytek elastycznych, osadzonymi sztywno nawale, na który nasadzone są wahliwie płaskie tarcze tych zespołów zawierające po sześć ramion wychodzących z piasty, z których końcami połączone są sztywno równoległe listwy cepowe po sześć dla każdego zespołu bębnowego. Zespoły bębnowe z płatami, powłokami i tarczami z płytkami mają względny przeciwbieżny ruch kątowy okresowy wymuszony przez parę mechanizmów orbowodowo\-mimośrodowych na końcach wału, których wałki ułoży skowane są na końcach dwu ramion osadzonych na końcach wału, a każdy wałek ma na końcu koło zębate obtaczające się po kole stałym.]

Number of results: 1

items per page

Mączka, Wacław Skrynicki, Wiesław Milczek, Tomasz Skrynicki, Wiesław. Oprac. Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu

Zgłoszono 03.11.1992.
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information