Filters

Search for: [Description = Zawartość Przedmiotem wynalazku jest endoproteza stawu łokciowego znajdująca zastosowanie w przypadkach dużych ubytków kości. Endoproteza składa się z części ramieniowej w kształcie trzpienia stożkowego, którego szersza część przechodzi w główkę. Główka w jednej płaszczyźnie ma kształt prostokąta zakończonego połokręgiem koła, a w płaszczyźnie prostopadłej do niej jest symetryczna i ma kształt widełek. W ramionach widełek znajdują się nieprzelotowe gniazda w kształcie litery L zakończone powierzchniami walcowymi]

Number of results: 1

items per page

Weroński, Andrzej (1938- ) Zawiliński, Andrzej Skrynicki, Wiesław. Oprac. Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu

Zgłoszono 12.02.1991.
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information