Filters

Search for: [Description = Zasilacz reaktora plazmowego ze ślizgającym się wyładowaniem łukowym do prowadzenia reakcji chemicznych, zwłaszcza do utylizacji toksycznych gazów, składa się z czterech transformatorów jednofazowych, z których trzy jednakowe o rdzeniach nasyconych mają uzwojenia pierwotne połączone w gwiazdę i przyłączone do symetrycznej sieci trójfazowa, a uzwojenia wtórne połączone w gwiazdę i przyłączone do elektrod plazmotronu, przy czym uzwojenie pierwotne czwartego transformatora przyłączone jest do punktu neutralnego gwiazdy uzwojeń pierwotnych trzech transformatorów i punktu neutralnego gwiazdy trzech jednakowych impedancji przyłączonych do zacisków uzwojeń pierwotnych transformatorów, a jego uzwojenie wtórne przyłączone jest do punktu neutralnego gwiazdy uzwojeń wtórnych trzech transformatorów i do elektrody zapłonowej reaktora plazmowego]

Number of results: 1

items per page

Stryczewska, Henryka Danuta Janowski, Tadeusz (1933- ) Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu Milczek, Tomasz (1950- ). Oprac.

Zgłoszono 31.03.2000.
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information