Filters

Search for: [Description = Zasilacz plazmotronu do prowadzenia reakcji chemicznych, zwłaszcza do utylizacji toksycznych gazów, składa się z czterech transformatorów jednofazowych, z których trzy jednakowe o rdzeniach nasyconych mają uzwojenia pierwotne połączone w gwiazdę i przyłączone do symetrycznej trójfazowej sieci a uzwojenia wtórne połączone w gwiazdę i połączone z elektrodami plazmotronu, przy czym uzwojenie pierwotne czwartego transformatora przyłączone jest do punktu neutralnego sieci zasilającej i punktu neutralnego gwiazdy uzwojeń pierwotnych trzech transformatorów, a jego uzwojenie wtórne przyłączone jest do punktu neutralnego gwiazdy uzwojeń wtórnych trzech transformatorów i do elektrody zapłonowej plazmotronu]

Number of results: 1

items per page

Janowski, Tadeusz (1933- ) Stryczewska, Henryka Danuta. Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu Skrynicki, Wiesław. Oprac.

Zgłoszono 06.01.1994.
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information