Filters

Search for: [Description = Wytłaczarka do tworzyw polimerowych, mająca układ uplastyczniający z cylindrem rowkowanym, zwłaszcza z rowkami śrubowymi, korzystnie w strefie zasypu, zasilania,przemiany oraz dozowania układu uplastyczniającego,zaopatrzony w rowkowaną tuleję skrętną mocowaną jednym końcem na stałe do cylindra wytłaczarki oraz pasowaną obrotowo\-suwliwie z cylindrem na całej długości współdziałania z cylindrem i drugim końcem znajdującym się poza strefą zasypu układu uplastyczniającego, wyposażony w mechanizm umożliwiający skręcanie tulei w obrębie odkształcenia sprężystego materiału tulei, odpornego na zużywanie tribologiczne, w lewą bądź w prawą stronę w zależności od potrzeby, mającą wykonane na przeważającej części swojej długości szczeliny wzdłużne, w których są umieszczone kliny o dużej smukłości, tworzące wraz ze szczelinami wzdłużnymi rowki o zmiennej głębokości i stałym kształcie przekroju poprzecznego wzdłuż długości tulei, charakteryzuje się tym, że mechanizm umożliwiający skręcanie tulei, znajduje się między otworem zasypowym układu uplastyczniającego, a końcem wytłaczarki,zaopatrzonym w głowicę wytłaczarską. Odcinek rowkowanej tulei skrętnej o długości od 5d do 15d, obejmujący koniec tulei, znajdujący się poza strefą zasypu uplastyczniającego i obejmujący szerokość mechanizmu skręcającego jest obracany, natomiast odcinek tulei o długości od 5d do 30d od mechanizmu skręcającego do końca tulei, mocowanej do cylindra wytłaczarki jest skręcany.]

Number of results: 1

items per page

Sikora, Robert Lakutowicz, Jerzy Sikora, Janusz Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu Milczek, Tomasz (1950- ). Oprac.

Zgłoszono 03.12.2001.
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information