Filters

Search for: [Description = Wynalazek przedstawia sposób identyfikacji właściwości dynamicznych i zmienności procesu szlifowania wgłębnego.Mierzy się jednocześnie łatwo dostępne wielkości fizyczne w procesie takie jak\: zmiana promienia przedmiotu obrabianego,położenie ściernicy względem przedmiotu obrabianego, czas jednego obrotu przedmiotu obrabianego, obrabia się je elektronicznie i oblicza parametr K, który jest miarą aktualnych oporów skrawania, a także właściwości ściernicy]

Number of results: 1

items per page

Płaska, Stanisław Skrynicki, Wiesław. Oprac. Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu

Zgłoszono 27.06.1990.
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information