Filters

Search for: [Description = Wynalazek dotyczy sposobu i urządzenia do pomiaru właściwości powierzchniowo aktywnych cieczy, zwłaszcza obróbkowych.Sposób polega na tym, że badaną ciecz wlewa się do pojemnika, w której to cieczy zanurza się próbkę z cienkiej folii metalowej, po czym próbkę tą rozciąga się i mierzy się jej średnie odkształcenie plastyczne za pomocą czujnika, zaś ocenę właściwości powierzchniowo aktywnych tej cieczy dokonuje się poprzez poprzez porównanie średnich odkształceń plastycznych próbki rozciąganej w tej cieczy ze średnimi odkształceniami plastycznymi takiej samej próbki rozciąganej w powietrzu. Urządzenie składa się z zespołu obciążającego, którego elementami są szalka na której znajdują się obciążniki, dźwigni z linką, która połączona jest z uchwytem ruchomym, w którym zamocowany jest koniec próbki, zaś drugi koniec próbki zamocowany jest w uchwycie stałym, przy czym próbka zanurzona jest w badanej cieczy wypełniającej pojemnik, natomiast średnie odkształcenie plastyczne próbki mierzone jest za pomocą czujnika połączonego z komputerem]

Number of results: 1

items per page

Zaleski, Kazimierz Milczek, Tomasz (1950- ). Oprac. Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu

Zgłoszono 18.07.2005.
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information