Filters

Search for: [Description = Wynalazek dotyczy sposobu i układu automatycznego sterowania zarówno dopływem strumienia powietrza dodatkowo schładzającego spaliny odpływające z silnika turbinowego śmigłowca, jak i parametrami powietrza dodatkowo schładzającymi spaliny. Celom, tym służą dwa podukłady, a mianowicie podukład sterujący dopływem strumienia powietrza dodatkowo schładzającego spaliny poprzez kanały do strefy wypływu spalin z dyszy w schładzaczu. Podukład drugi służy do sterowania parametrami powietrza dodatkowo schładzającego spaliny, przy zachowaniu relacji pz1 ≥ 1\/0,528 x ps..]

Number of results: 1

items per page

Fijałkowski, Stefan Wójcik, Piotr Politechnika Lubelska. Uprawniony z patentu Milczek, Tomasz (1950- ). Oprac.

2015 (wyd. cyfrowe)
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information