Filters

Search for: [Description = Wynalazek dotyczy sposobu badania zmęczenia cieplnego powłok metalicznych lub ceramicznych, polegającego na cyklicznych ogrzewaniach i chłodzeniach próbek prostopadłościennych z jednostronnie wykonaną powłoką. Prostopadłościenne próbki są umieszczone na pionowych ścianach litego, sześciennego, metalowego uchwytu izlolowanego cieplnie od góry i od dołu, podwieszonego na cięgnie. zamocowanym na kole silnika elektrycznego dwustronnego działania, posadowionego na górnej ścianie prostopadłościennego korpusu pieca i przemieszczanego wewnątrz pionowej rury ceramicznej, od góry częściowo zamkniętej z wykonanymi na zewnętrznej tworzącej parami sekcji grzejnych otoczonych umieszczonymi warstwowo płytami włókniny ograniczonymi z zewnątrz nieruchomymi ścianami i przeciwległymi im ruchomymi ścianami obudowy. Na wysokości sekcji grzejnych, w rurze ceramicznej, zamknięte w cienkich rurkach ceramicznych umieszczone sątermopary, a pod rurą ceramiczną ustawiony jest pojemnik z medium chłodzącym.]

Number of results: 1

items per page

Hejwowski, Tadeusz Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu Skrynicki, Wiesław. Oprac.

Zgłoszono 22.09.2000.
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information