Filters

Search for: [Description = Wynalazek dotyczy bezdylatacyjnej konstrukcji podłóg, zwłaszcza podłóg ogrzewanych, składających się z pól grzewczych, wykonanych na warstwie izolacji termicznej posadowionej na stropie lub na podłożu. Konstrukcja podłóg składa się z zespołu poziomych pól grzewczych, oddalonych od siebie, od izolacji i konstrukcji w odstępach, wypełnionych betonem ekspansywnym, zależnych od marki betonu ekspansywnego, ze zbrojeniem i przewodami grzejnymi, spoczywających na warstwie izolacji ułożonej na podłożu lub stropie. Pola grzewcze posiadają korzystnie zbrojenia dolne i\/lub górne, a między nimi przewody grzejne]

Number of results: 1

items per page

Król, Mieczysław Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu Skrynicki, Wiesław. Oprac.

Zgłoszono 10.11.1995.
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information