Filters

Search for: [Description = Wielouchwytowy zaczep do mocowania rowerów na przyczepce, na której rowery ustawiane są naprzemiennie i równoległe do kierunku jazdy, zaś koła rowerów znajdują się w rynnach, mocowanych wzdłużnie do ramy przyczepy, charakteryzuje się tym, że ma postać belki poprzecznej przechodzącej w poprzek ramy przyczepy, nad osiami pedałów rowerów, posiadającej prostopadłe do belki i równoległe do rynien, wypusty, umiejscowione naprzemiennie po obu stronach belki, zaś do wypustów mocowane są uchwyty, a końce belki przymocowane są rozłącznie do pionowych słupków wspornikowych przyczepki lub jej bocznych elementów konstrukcyjnych. Uchwyty posiadają szczęki, które zaciskane są śrubowym mechanizmem na rurze podsiodłowej roweru lub sztycy siodełka]

Number of results: 1

items per page

Zniszczyński, Andrzej Włodarski, Piotr Politechnika Lubelska. Uprawniony z patentu Milczek, Tomasz (1950- ). Oprac.

2015 (wyd. cyfrowe)
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information