Filters

Search for: [Description = Wentylator do samolotu skróconego startu i lądowania lub poduszkowca charakteryzuje się tym, że posiada dwa wirniki styczne wewnętrznie, jeden łopatkowy z prostymi zarysu przekroju poprzecznego łopatek, przecinającymi się w jego osi obrotu i drugi wewnętrzny wirnik wrębowy współpracujący z łopatkami. Wirnik wrębowy ma łożyska osadzone w dwóch krążkach zagłębionych w tarczach wirnika łopatkowego, które łączą łopatki. Krążki połączone są sztywno z osłoną walcową. Łożyska wirnika łopatkowego osadzone na tulejach jego tarcz umieszczone są w tulejach żeber płata. Wzdłuż którego leży oś obrotu wirnika łopatkowego wentylatora od kadłuba samolotu do końca wydłużenia klapy. Tylna ścianka kesonu przedniego ma spiralny zarys poprzeczny, tworząc kanał spiralny u wylotu zakończony klapą połączoną zawiasem z płatem. Wentylator zastosowany do poduszkowca umieszczony jest w jego układzie na obrzeżu poduszkowca, a brzegowa osłona z pobocznicą wirnika łopatkowego tworzy kanał spiralny wymuszający cyrkulację powietrza wciągającą przy podłożu powietrze pod korpus poduszkowca wytwarzając ciśnieniową poduszkę powietrzną.]

Number of results: 1

items per page

Mączka, Wacław Fijałkowski, Stefan Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu Milczek, Tomasz (1950- ). Oprac.

Zgłoszono 14.01.1998.
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information