Filters

Search for: [Description = Walcarka ramowo \- konsolowa, zwłaszcza do walcowania wzdłużnego wyrobów płaskich oraz kształtowych, składająca się z wałów głównych, kół zębatych, tulei ślizgowych, łożysk tocznych, motoreduktora, sprzęgła elastycznego palcowego, miernika momentu obrotowego oraz antypoślizgowych stóp wibroizolacyjnych, charakteryzuje się tym, że na ramie w kształcie prostokąta, ustawionej na sześciu antypoślizgowych stopach \(37\) wibroizolacyjnych, przymocowana jest płyta dolna, na której posadowiony jest stojak zewnętrzny lewy, stojak środkowy oraz stojak zewnętrzny prawy, które od góry połączone są ze sobą płytą spinającą górną, zaś w stojaku zewnętrznym lewym oraz stojaku środkowym osadzone są cztery jednakowe tuleje ślizgowe, w których umieszczone są mimośrodowe koła zębate, które zazębione są ze sobą, natomiast dolne mimośrodowe koła zębate zazębione są dodatkowo z kołami zębatymi ustawczymi, zamocowanymi na wałku ustawczym, który osadzony jest w tulejach ślizgowych, osadzonych w stojaku zewnętrznym lewym oraz stojaku środkowym, natomiast wewnątrz mimośrodowych kół zębatych osadzone są wewnętrzne tu1eje ślizgowe, w których znajdują się wały główne, zaś na obwodzie wału głównego górnego, w jego środkowej części, między tulejami umieszczony jest gładki walec górny]

Number of results: 1

items per page

Tomczak, Janusz Pater, Zbigniew Politechnika Lubelska. Uprawniony z patentu Milczek, Tomasz (1950- ). Oprac.

2016 (wyd. cyfrowe)
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information