Filters

Search for: [Description = W układzie sygnał z nadajnika prędkości obrotowej czopów łożysk przekazywany jest do zespołu odbiorczo \-przetwarzającego, a następnie jako sygnał napięciowy przekazywany jest na pierwsze wejście układu sterowania, a na drugie wejście przekazywany jest sygnał napięciowy z programatora. Sygnał napięciowy z pierwszego wyjścia układu sterowania przekazywany jest na wejście programatora, a z drugiego wyjścia układu sterowania na cewkę elektrozaworu odcinającego dopływ sprężonego powietrza ze zbiornika poprzez zawór redukcyjny do stref szczelin marnych łożysk gazowych]

Number of results: 1

items per page

Fijałkowski, Stefan Milczek, Tomasz Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu

Zgłoszono 28.02.1990.
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information