Filters

Search for: [Description = Ustanowiona przez Zjednoczenie Przemysłu Celulozowo\-Papierniczego w porozumieniu z Instytutem Celulozowo\-Papierniczym dnia 8 listopada 1969 r.jako norma obowiązująca od dnia 1 lipca 1970 r. \; Zastępuje BN\-63\/7327\-01]

Number of results: 1

items per page

Instytut Celulozowo-Papierniczy

1969 (wyd. oryg.)
branżowa norma

This page uses 'cookies'. More information