Filters

Search for: [Description = Ustanowiona przez Zjednoczenie Przemysłu Celulozowo\-Papierniczego w porozumieniu z Instytutem Celulozowo\-Papierniczym dnia 5 kwietnia 1967 r. jako norma obowiązująca w zakresie produkcji i badań od dnia 1 października 1967 r. \; Zastępuje RN\-58\/MLiPD\-05128]

Number of results: 1

items per page

Instytut Celulozowo-Papierniczy

1967 (wyd. oryg.)
branżowa norma

This page uses 'cookies'. More information