Filters

Search for: [Description = Ustanowiona przez Prezesa Centralnego Urzędu Geologii dnia 20 grudnia 1983 r. jako norma obowiązująca od dnia 1 kwietnia 1984 r. \; Zastępuje BN\-69\/1796\-01]

Number of results: 1

items per page

Chełmecki, Mirosław Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Geologicznej (Warszawa)

2015 (wyd. cyfrowe)
branżowa norma

This page uses 'cookies'. More information