Filters

Search for: [Description = Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Owocowo\-Warzywnego dnia 30 czerwca 1973 r. jako norma obowiązująca w zakresie produkcji i obrotu od dnia 1 stycznia 1974 r. \; Zastępuje BN\-64\/8135\-03]

Number of results: 1

items per page

Zjednoczenie Przemysłu Owocowo-Warzywnego. Centrala (Warszawa)

1986 (wyd. oryg.), Wyd. 3
branżowa norma

This page uses 'cookies'. More information