Filters

Search for: [Description = Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Organicznego ORGANIKA dnia 5 czerwca 1973 r. jako norma obowiązująca w zakresie produkcji i obrotu od dnia 1 kwietnia 1974 r. \; Zastepuje ZN\-65\/MPCh\/OE\-2252.]

Number of results: 1

items per page

Zjednoczenie Przemysłu Organicznego "Organika" (Warszawa)

1986 (wyd. oryg.), Wyd.4
branżowa norma

This page uses 'cookies'. More information