Filters

Search for: [Description = Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Organicznego ORGANIKA dnia 2 stycznia 1974 r. jako norma obowiązujaca w zakresie produkcji i obrotu od dnia 1 października 1974 r. \; Zastępuje BN\-64\/6061\-07]

Number of results: 1

items per page

Zjednoczenie Przemysłu Organicznego "Organika" (Warszawa)

1974 (wyd. oryg.)
branżowa norma

This page uses 'cookies'. More information