Filters

Search for: [Description = Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Farb i Lakierów dnia 6 grugnia 1973 r. jako norma obowiązująca w zakresie produkcji od dnia 1 lipca 1974 r. \; Zastępuje BN\-63\/6112\-04]

Number of results: 1

items per page

Zjednoczenie Przemysłu Farb i Lakierów

1989 (wyd. oryg.), Wyd. 5
branżowa norma

This page uses 'cookies'. More information