Filters

Search for: [Description = Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Produkcji Elementów Wyposażenia Budownictwa dnia 15.12.1973 r. jako norma obowiązująca w zakresie produkcji i obrotu od dnia 1.4.1974 r.]

Number of results: 1

items per page

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Elementów Wyposażenia Budownictwa "Metalplast".

2014 (wyd. cyfrowe)
branżowa norma

This page uses 'cookies'. More information