Filters

Search for: [Description = Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Prezmysłu Tworzyw i Farb dnia 27 marca 1981 r. jako norma obowiązujaca od dnia 1 stycznia 1982 r]

Number of results: 1

items per page

Hadryś, Anna Zakłady Tworzyw i Farb "Pronit" im. Bohaterów Studzianek

1981 (wyd. oryg.)
branżowa norma

This page uses 'cookies'. More information