Filters

Search for: [Description = Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Budownictwa Łączności dnia 5 marca 1974 r. jako norma obowiązująca w zakresie produkcji i obrotu od dnia 1 października 1974 r. \; Zastępuje BN\-65\/8984\-03.]

Number of results: 1

items per page

Baranowski, Stanisław Targowski, Jerzy. Zjednoczenie Budownictwa Łączności (Warszawa).

2013 (wyd. cyfrowe)
branżowa norma

This page uses 'cookies'. More information