Filters

Search for: [Description = Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Żeglugi Śródlądowej i Stoczni Rzecznych dnia 6 kwietnia 1973 r. jako norma obowiązująca w zakresie produkcji od dnia 1 stycznia 1974 r. \; Zastępuje PN\-60\/W\-89392.]

Number of results: 1

items per page

Biuro Projektów i Studiów Taboru Rzecznego (Wrocław).

2013 (wyd. cyfrowe)
branżowa norma

This page uses 'cookies'. More information